הגנו על אתר האינטרנט ועל המוניטין שלכם

Website security & malware protection for your website


SiteLock™, the global leader in website security, protects your website to give you peace of mind.

SiteLock's Daily Malware Scanning identifies vulnerabilities and known malicious code and automatically removes it from your website to protect your website and visitors against threats.

Plus you get the SiteLock Trust Seal which builds customer confidence and is proven to increase sales and conversion rates.

Compare SiteLock Plans

Professional security features for your website

Find $24.99/שנתי

SiteLock Logo

Scans your sites for malware and vulnerabilities

 • סריקה יומית של תוכנות זדוניות
 • מספר דפים 25
 • ניטור יומי של כניסה לרשימות שחורות
 • דירוג רמת הסיכון של סייטלוק
 • סריקת אפליקציות באתר אינטרנט One Time
 • סריקת הזרקת SQL One Time
 • סריקת Cross Site (XSS) One Time
 • חותם אבטחה של Sitelock™

Fix $99.99/שנתי

SiteLock Logo

Finds and removes malicious code automatically

 • סריקה יומית של תוכנות זדוניות
 • מספר דפים 500
 • ניטור יומי של כניסה לרשימות שחורות
 • דירוג רמת הסיכון של סייטלוק
 • סריקת אפליקציות באתר אינטרנט Daily
 • סריקת הזרקת SQL Daily
 • סריקת Cross Site (XSS) Daily
 • חותם אבטחה של Sitelock™
 • סריקה יומית חכמה
 • הסרה אוטומטית של תוכנות זדוניות
 • הגנת חומת אש של TrueShield
 • סריקת וורדפרס
 • ניטור רשימות שחורות של דואר זבל

Defend $299.99/שנתי

SiteLock Logo

Find, fix and prevent threats with website acceleration

 • סריקה יומית של תוכנות זדוניות
 • מספר דפים 500
 • ניטור יומי של כניסה לרשימות שחורות
 • דירוג רמת הסיכון של סייטלוק
 • סריקת אפליקציות באתר אינטרנט Daily
 • סריקת הזרקת SQL Daily
 • סריקת Cross Site (XSS) Daily
 • חותם אבטחה של Sitelock™
 • סריקה יומית חכמה
 • הסרה אוטומטית של תוכנות זדוניות
 • הגנת חומת אש של TrueShield
 • סריקת וורדפרס
 • ניטור רשימות שחורות של דואר זבל
 • אפליקציית חומת אש מקוונת
 • CDN גלובאלי
 • האצת תוכן

SiteLock Features

Provides a range of features designed to protect both your website and your business’ reputation:


Malware Scan

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

Automatic malware removal

If a scan finds anything, SiteLock will safely remove any known malware automatically.

Vulnerability Scan

Automatically checks your applications to ensure they're up-to-date and secured against known vulnerabilities.

OWASP Protection

Get protection against the top 10 web app security flaws as recognised by OWASP, the Open Web Application Security Project.

SiteLock™ Trust Seal

Give your visitors added confidence by showing your website is protected by SiteLock.

Firewall

The TrueShield™ Web Application Firewall protects your website against hackers and attacks.

Protect your reputation

Daily scans help detect malware early before search engines have a chance to find it and blacklist your site.

Fast automated setup

Instant and fully automated setup gives you protection immediately without anything to install.

Content Delivery Network (CDN)

Speed up your website by distributing it globally and serving it to your visitors from the closest location for faster page load speeds wherever they are.

Frequently Asked Questions

SiteLock provides simple, fast and affordable website security to websites of all sizes. Founded in 2008, the company protects over 12 million websites worldwide. The SiteLock cloud-based suite of products offers automated website vulnerability detection and malware removal, DDoS protection, website acceleration, website risk assessments, and PCI compliance.

To learn more about SiteLock, watch the 'How SiteLock Works' video by clicking here.
SiteLock provides comprehensive website security. It performs website daily scans to identify vulnerabilities or malware. When vulnerabilities or malware are found, you will be alerted immediately. Based on your SiteLock scanner, it will automatically remove any malware on your website. For content management system (CMS) websites, SiteLock can automatically patch found vulnerabilities.
SiteLock has the technology to perform a comprehensive website scan that encompasses:
 • File-based Malware Scanning and Removal: SiteLock performs daily scans of a website's files for malware. If malware is found, the website owner is alerted immediately. SiteLock also offers comprehensive scans to automatically remove the malware.
 • Vulnerability Scanning: SiteLock performs scans of website applications for common vulnerabilities that could lead to a compromise.
 • Application Security and Vulnerability Patching: SiteLock has the technology to automatically patch vulnerabilities in content management systems (CMS).
A website vulnerability is a weakness or misconfiguration in a website or web application code that allows an attacker to gain some level of control of the site, and possibly the hosting server. Most vulnerabilities are exploited through automated means, such as vulnerability scanners and botnets.

Malware, short for malicious software, is used to gather sensitive data, gain unauthorized access to websites and even hijack computers.
No. During a website scan, SiteLock downloads the relevant files to a secure server and performs scans there. There is no impact to the website content, code, bandwidth or server resources on the website.
The SiteLock Trust Seal is a widely-recognized security badge you can display on your website. It is a clear indication that your website is secure and malware-free. To add the seal to your website, simply include the code snippet that SiteLock provides in the footer area of your website.